کود شیمیایی مایع
Enter subtitle here

کود های شیمیایی مایع به علت راحتی در استفاده و مقدار کم مصرف و در نتیجه آلودگی بسیار ناچیز محیط زیست و نیز اینکه به صورت مستقیم از طریق برگ و یا ریشه مورد استفاده قرار میگیرید روز به روز در حال افزایش محبوبیت نزد کشاورزان است وب سایت نهاده بر آن است که از بزرگترین تولید کنندگان کودهای شیمیایی منتخبی از محصولاتشان رو برای شما معرفی کند